Dammsugning av kupé
Bagageutrymme samt putsning av fönster och speglar
Rengöring av mattor
Instrumentpanel och dörrar.
Avlägsning av smuts, salt och tjära i dörrgångar.
Invändig tvätt
  • Dammsugning av kupé
  • Bagageutrymme samt putsning av fönster och speglar
  • Rengöring av mattor
  • Instrumentpanel och dörrar.
  • Avlägsning av smuts, salt och tjära i dörrgångar.

60 min ……………………………. 300 kr

OBS! Vid invändig städning av bilar med hund/katt hår debiteras en extra avgift

Vid extra smutsig bil tillkommer behandligen  200 kr